Edunvalvonta

Piiri alueellisena edunvalvojana

Lapin kansallinen senioripiiri tekee edunvalvontatyötä yhdessä kolmen muun eläkeläisjärjestön kanssa Lapin Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (LENK).

LENK on järjestänyt mm. Lapin vaalipiirin kansanedustajien kuulemistilaisuuksia sekä toiminut yhteistyössä STM:n (sosiaali- ja terveysministeriön), Lapin AVI:n (aluehallintavirasto)  ja Liikenneturvan kanssa ikäihmisten turvallisuutta parantavissa hankkeissa.Tätä toimintaa jatketaan edelleen.
Neuvottelukunnalla on pyrkimyksenä saada edustus maakuntahallintouudistuksessa perustettavaan maakunnan vanhusneuvostoon.

Piirin edustus Lapin Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa

Jorma Winter Neuv.k:n jäsen (Ks. Yhteystiedot)

Leena Jääskeläinen varajäsen (Ks. Yhteystiedot)

Paikallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.